Завідувач кафедри психології

кандидат психологічних наук, професор - Хомич Галина Олексіївна


Декан факультету педагогіки і психології

кандидат педагогічних наук, доцент - Яценко Ліана Вікторівна

Кафедра психології працює при факультеті педагогіки і психології, який було засновано 11 травня 1998 року.
Загальна кількість студентів на факультеті – 800 осіб.
На факультеті працюють провідні науковці: доктори наук, професори, кандидати наук, доценти.
Факультет педагогіки та психології ефективно інтегрується в європейську та світову системи освіти задля реалізації Болонського процесу, а саме: впровадження кредитно-трансферної системи, працевлаштування випускників, забезпечення зв’язків між вищою освітою та дослідними системами.
Навчання проводиться за новітніми методиками. Значна частина практичних та лабораторних занять переноситься на «виробництво»: дошкільні заклади, школи, психологічні служби, соціальні центри захисту дітей, сім’ї та молоді. Оперативно реагуючи на кон’юнктуру ринку праці, готуючи фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр», факультет пропонує навчання на спеціальності ПСИХОЛОГІЯ за наступними спеціалізаціями:

Психологія консультування (психолог-консультант)

Соціальна робота (психолог в соціальній сфері)

Організаційна психологія (організаційний психолог, тренер)

Політична психологія (політичний психолог)

Перелік документів, які подаються абітурієнтами для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «БАКАЛАВР»
Випускники загальноосвітніх шкіл, які бажають навчатися в Державному вищому навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», для здобуття ОКР «бакалавр» подають особисто до приймальної комісії заяву про вступ до університету, у якій вказують напрям підготовки (спеціальність), форму.
До заяви вступник додає:
•    документ про освіту державного зразка (з додатком);
•    сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (оригінал або завірена копія);
•    ксерокопію документа про освіту (з додатком), завірену в установленому порядку;
•    медичну довідку за формою 086-У (із щепленнями);
•    копію паспорта (стор. 1-2, 11);
•    копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
•    копію трудової книжки (для осіб, які мають трудовий стаж);
•    6 фотокарток розміром 3х4 см;
•    юнаки, які вступають на денну форму навчання, подають копію приписного посвідчення (стор. 1-3) чи військового квитка (стор. 1, 8-11, 26-27);
•    копію свідоцтва про одруження (у разі зміни прізвища);

Випускники школи вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання: 
Психологія з 1.«Української мови та літератури», 2. «Історії України», 3. «Біології, або географії, або іноземної мови».
Випускники ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, які вступають до магістратури, складають іспит у формі тесту лише з фахових дисциплін. 

Вартість навчання у 2017/2018 навчальному році на контрактній основі становить:

БАКАЛАВР: денна - 11000,00 грн., заочна - 7050,00 грн.

МАГІСТР: денна - (1 рік) - 13500,00 грн.,  (1,4 роки)  - 18900,00 грн., (1,9 роки) - 25650,00 грн.

               заочна - (1 рік)  - 9500,00 грн., (1,4 роки) - 13300,00 грн., (1,9 роки) - 18050,00 грн.

МАГІСТР (на базі не психологічної освіти), додатково оплачується (30 кредитів):

               денна - 6750,00 грн.,  заочна - 4750,00 грн.

Факультет піклується про розвиток професійних, естетичних і творчих здібностей студентів. Проводяться цікаві й змістовні заходи: виставки, посвята першокурсників у студенти, День факультету, День студента, екскурсійні поїздки видатними місцями України тощо.
Велика увага приділяється участі студентів у роботі наукового студентського товариства, проблемних групах, студентських наукових конференціях та олімпіадах.
До послуг студентів комп’ютерні класи, сучасна копіювальна техніка, добре обладнані лабораторії та навчальні кабінети, відео- та фонотеки, Internet-кафе, актовий зал на 600 місць, 3 читальні зали, зал дискотеки, їдальня, студентські кафе, спортивний, гімнастичний, тренажерний зали, стадіон.

    Випускники факультету працюють на підприємствах і в організаціях різних напрямків діяльності та форм власності на посадах:
•    вихователь дітей дошкільного віку;
•    дитячий психолог;
•    музичний керівник;
•    практичний психолог;
•    психолог-консультант;
•    спеціаліст із соціально-психологічної реабілітації;
•    соціальний працівник, менеджер;
•    викладач педагогічних та психологічних дисциплін;
•    головний консультант підрозділу (організації);
•    завідувач психологічного (соціального) центру;
•    консультант з суспільно-політичних питань;
•    консультант психолого-медико-педагогічної консультації;
•    методист дошкільного закладу.
•    науковий співробітник;
•    профконсультант;
•    спеціаліст з надання допомоги неблагополучним сім’ям;
•    спеціаліст з соціальної роботи.

Для отримання практичних навичок усі наші студенти проходять практику в кращих освітніх і виховних закладах та дитячих оздоровчих закладах України.

Адреса факультету педагогіки і психології:
Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30,
тел. (04567) 5-87-92, e-mail: fpp_phdpu@i.ua
Їхати від ст. м. «Позняки», «Харківська» або «Чернігівська» (1 год.)