Методологічні матеріали для написання бакалаврської роботи

Методичні рекомендації з підготовки дипломних робіт
Методичні рекомендації до написання бакалаврської роботи
Положення про магістерську роботу

Програми

Акмеологія
Вступ до спеціалізації
Геронтопсихлогія
Групова психотерапія
Диференціальна психологія
Діагностика ЗПР
Етнопсихологія
Історія психології
Конфліктологія
Кризова психологія
Медична психологія
Методол. і метод. пcих. д
ОПД і експериментальна психологія
Основи профроботи психолога
Порівняльна психологія
Практикум із загальної психології
Псих.-пед. експертиза
Психічна саморегуляція
Психодіагностика
Психолінгвістика
Психологі педагогічного спілкування
Психологія впливу
Психологія комунікативної діяльності
Психологія мотивації
Психологія обдарованості
Психологія організацій
Психологія особистості
Психологія статі та сексуальності
Психотерапія
Психотренінг спілкування
Реабілітаційна діяльність психолога
Сімейне консультування
Спеціальні сфери кoнсультування
Юридична психологія

Питання до кваліфікаційних іспитів

Завантажити