Кафедра психології Переяслав-Хмельницького ДПУ iмені Григорія Сковороди була заснована у 1986 року, одночасно зі створенням Переяслав-Хмельницького філіалу Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького (з 1988 року – Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди). Підготовку фахівців здійснює 19 викладачів, серед яких: к. психол. н, професор, завідувач кафедрою Хомич Галина Олексіївна.

   Кафедра забезпечує викладання психологічних дисциплін на факультеті педагогіки та психології. Випускники  отримують спеціалізацію «Психолог-консультант», «Соціальний психолог» (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», а також – «Викладач психологічних дисциплін 3-4 рівнів акредитації» («магістр»).

  При кафедрі відкрита аспірантура, яка готує  фахівців за спеціальністю 19.00.07 - «Педагогічна та вікова психологія». Колектив кафедри забезпечує діяльність психологічної служби вузу: здійснює психологічну допомогу студентам та працівникам вузу, консультативну допомогу жителям міста та району; розробляє та апробує авторські корекційні програми та тренінги для студентів та учнів.

   Кафедра психології підтримує тісний зв’язок з НДІ психології ім. Г.С. Костюка, НДІ проблем виховання, НДІ соціальної та політичної психології, кафедрою теоретичної та консультативної психології НПУ ім. Драгоманова; підписано ряд угод про співпрацю з соціальними центрами сім’ї та молоді області.                               

   Колективом кафедри видано ряд навчальних посібників, серед яких – «Вікова психологія», «Арттерапія», «Основи психологічного консультування» тощо.

   Наукові пошуки викладачів кафедри ведуться в межах проблеми «Психічний розвиток особистості в різних умовах соціалізації». У руслі цієї проблематики розробляються такі напрямки досліджень: комунікативні аспекти підготовки фахівців до педагогічної діяльності, розвиток особистості в умовах соціальної деривації, розвиток творчого потенціалу студентів, лінгвістичні аспекти психічного розвитку особистості тощо.

   Протягом останніх 5 років на базі кафедри проводився Всеукраїнський конкурс наукових робіт з психології; наукові конференції з проблем психолінгвістики, організації та діяльності психологічної служби вузу. Колектив кафедри співпрацює зі студентським науковим товариством, спільно з яким організовуються круглі столи з питань збереження психологічного здоров’я молоді, політичного життя країни тощо.