Посада: викладач
Наукова та педагогічна діяльність: З 2004 року і по цей час працюю на кафедрі психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г.Сковороди».
Дисципліни, які викладає: Загальна психологія, вікова психологія, педагогічна психологія, основи психоконсультування, консультування в освіті, групова психокорекція, основи психокорекції, психологія соціальної  депривації особистості, корекція та профілактика девіантної поведінки, спеціальні сфери консультування, психотерапія.
Коло наукових інтересів: Психотерапія, консультування
Стаття: «Професійна здатність майбутнього викладача вищого навчального закладу до міжособистісного спілкування» Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання.