Посада: Доцент.

Наукова ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук, доцент.

Захист дисертацій: Захистила дисертацію на тему «Психологічні умови розвитку музичних здібностей у дітей старшого дошкільного віку» зі спеціальності “Педагогічна та вікова психологія” 18 червня 2008 року.

Наукова та педагогічна діяльність: 1997 року закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім.Г.С.Сковороди  за спеціальністю «Початкове навчання, практична психологія» з присвоєнням кваліфікації «Вчитель початкових класів, практичний психолог». У вищій школі працює з 1995 року. З листопада 2003 року по листопад 2006 року навчалась в аспірантурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький   ДПУ імені Григорія Сковороди» на кафедрі загальної та практичної психології за спеціальністю – педагогічна та вікова психологія. Кандидат психологічних наук зі спеціальності «Педагогічна та вікова психологія» з грудня 2008 року. Дисертацію на тему «Психологічні умови розвитку музичних здібностей у дітей старшого дошкільного віку» захистила в спеціалізованій вченій раді Київського національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

У ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» працює з 1995 року.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти III-IV рівнів акредитації – 17 років. Здійснює роботу на посаді заступника завідувача кафедри психології.

Дисципліни, які викладає: Забезпечує викладання курсів «Вступ до спеціальності. Організація психологічної служби», «Методика викладання психологічних дисциплін», «Професійна психологія», «Профорієнтація, профвідбір», «Акмеологія».

Коло наукових інтересів: У коло наукових інтересів входять проблеми психології організацій, акмеології та розвитку особистості.

 

Основні публікації:

  1. Руденко О.В. Музична психологія: навчально-методичний посібник. – П-Хм., 2012. – 132 с.
  2. Руденко О.В. Особливості роботи з розвитку музичних здібностей у дітей дошкільного віку. - Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Випуск 24. - С.439 -444. 0.4д.а
  3. Руденко О.В. Пізнавальні процеси в музичній діяльності. - Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – вип. 9: збірник наукових праць. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С.213-220. 0.4д.а.
  4. Руденко О.В. Місце емоцій у музичній діяльності. - Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Випуск 24. – с. 437-440. 0.4д.а.
  5. Руденко О.В. Акмеологічний підхід до професійного розвитку особистості / Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Додаток 1 до вип 35, Том 6 (57): Тематичний випуск «Вища школа України у контексті інтеграції до європейського простору». – К.: Гнозис, 2015. - С. 346-354.
  6. Руденко О.В., Хан В.Ю. Теоретичні аспекти проблеми суб`єктивного благополуччя / Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання: збірник наукових праць. – К.: Гнозис, 2015. . – Випуск 35. – С. 380-387.
  7. Руденко О.В. Особливості виникнення та переживання стресових станів у студентів вищих навчальних закладів / Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Випуск 25. – С. 433-437.
  8. Руденко О.В. Розвиток професійної ідентичності сучасної особистості / Науковий вісник Херсонського державного університету: збірник наукових праць, серія психологічні науки. – Херсон: Гельветика, 2015. ‒ Випуск 4. – С. 132-137.
  9. Руденко О.В. Емпіричне дослідження психологічного благополуччя особистості: гендерний аспект / Теоретичні і практичні аспекти розвитку сучасної науки. – Варшава, 2016. ‒ С. 65-72.