Посада:    Доцент кафедри психології, докторант кафедри історії та культури України
Наукова ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук, доцент
Захист дисертацій: “Розвиток властивостей уваги в процесі навчання учнів початкових класів” (1987).
Наукова та педагогічна діяльність:

З 22.05.87р. – викладач кафедри психології.
З 30.12.88р. – старший викладач кафедри психології.
З 01.02.91р. – доцент кафедри психології.
З 01.11.11р. – докторант кафедри історії та культури України ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.
Стажування:    В 2008 році пройшов стажування в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти НАПН України.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 395491
Реєстраційний № 10/08.
Дисципліни, які викладає:    Загальна психологія, вікова та педагогічна психологія, психологія вищої школи.
Коло наукових інтересів:    Лінгвістика, психологія, філософія.
Основні публікації:    1. Развитие свойств внимания в процессе обучения учащихся начальных классов: Дис. канд. психол. наук: 19.00.07/ К.: КГПИ им. А.М.Горького, 1987. – 173 с.
2. Питання та проблемні ситуації з психології та педагогіки: Посібник. – К.: КДУ, 1997. – Р.З. – С. 56-62, Р.7. – С. 94-99.
3. Українські психологи учасники бойових дій у Другій світовій війні (1939-1945 рр.) // Довідник з педагогіки і психології: Навч. посіб. для викладачів, аспірантів та студентів педагогічних навчальних закладів. – К.: Вид-во НПУ, 2000. – С.178-198.
4. Українські психологи – учасники бойових дій у ІІ Світовій війні (1939-1945 рр.). – К.: Аванпост-Прім, 2003. – 104с.
5. Психологічний портрет Г.С.Сковороди // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди. – 2004. – С. 97-103.
6. Психологи України, учасники Великої Вітчизняної війни, – творчі особистості // Науковий часопис НПУ ім.. М.П.Драгоманова Серія № 12. – Психологічні науки: 3б. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – № 6 (30). – Ч.1. – С.104-115.
7. Внесок психологів України – учасників другої світової війни – у розбудову національної науки // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник. – Випуск 21. – 2011. – 
С. 390-394.
8. Внесок Д.Ф. Ніколенка в розвиток психології вищої школи // Проблеми освіти: Науковий зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України, - К., 2011. Випуск № 68-318с. – С.298-304.
9. Милерян Е.А. // Лила Н.Н. Милерян / Н.Н. Лила. Электронный ресурс. Режим доступа: http: //slovari.yandex.ru/~книги /История психологии/Милерян
10. Внесок Д.Ф. Ніколенка в розвиток психології вищої школи // Наукові записки з Української історії Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди – Випуск 27. – 2011. – С. 309-317.
11. Внесок О.В. Скрипченка в розвиток психолого-педагогічної освіти в Україні: історичний аспект і перспективи // Науковий вісник Чернівецького університету Вип. 570. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2011. – 208 с. – С. 95-105.
12. Внесок Б.Ф. Баєва в розвиток психології внутрішнього мовлення // Психолінгвістика: (збірник наукових праць ДВНЗ Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди – Випуск 9. – 2012. – 308с. – С.82-87.
13. Внесок П.Р. Чамати в розвиток вітчизняної психологічної науки // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Обдаровані діти—інтелектуальний потенціал держави» 25-29 вересня 2012 року смт. Гаспра, АР Крим, 2012. – С.383-394.
14. Внесок П.Р.Чамати в розвиток психології вищої школи // Проблеми освіти: Науковий зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України, - К., 2012. Випуск № 73-269с. – С.237-244.
15. Внесок Г.С. Костюка в розвиток проблеми обдарованості // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави»
26-30 вересня 2013 р.,смт.Гаспра, АР Крим.- 486 с. – С.67-75.
16. Развитие психологии в Украине после второй мировой войны // Матеріали IV Міжнародного Кримського педагогічного конгресу «Інновації та моделі безперервної освіти» АР Крим, Ялта, смт.Гаспра, 2- 4 жовтня 2013 р.-274 с.-С.-85-94.