Посада: Старший викладач 

Наукова та педагогічна діяльність: У 2002 році закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (французька)» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та французької мови і зарубіжної літератури.
У 2003 році закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (французька)» та здобула кваліфікацію викладача французької мови та зарубіжної літератури у ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації.
У 2006 році закінчила факультет післядипломної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію практичного психолога.
У 2010 році закінчила ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію практичного психолога, викладача психологічних дисциплін у ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації.
З 2009 року по 2012 рік –навчання в аспірантурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (19.00.07  педагогічна та вікова психологія).
З 2005 року працює на посаді викладача кафедри психології.
Стажування: З 2009 року по 2012 рік –навчання в аспірантурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (19.00.07  педагогічна та вікова психологія).
Дисципліни, які викладає: Практикум з психології, основи психологічних досліджень і експериментальна психологія, психодіагностика, психологія творчості, психолінгвістика.
Коло наукових інтересів: У коло наукових інтересів входять проблеми психології творчості,  креативності та обдарованості.
Основні публікації:
1. Дереча А. А. Проблеми діагностики креативності особистості / А.А.Дереча // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” : Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – Вип. 19. – С. 305 – 310.
2. Дереча А. А. Вікова динаміка загального та парціальних показників вербальної креативності дітей шкільного віку / А. А. Дереча // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” : Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 20. – С. 510 – 516.
3. Дереча А. А. Особливості ідентифікації обдарованості підлітків методом експертних оцінок / А. А. Дереча // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Т. VІ Психологія обдарованості. – Випуск 6. – С. 39 – 48.
4. Дереча А. А. Вікова динаміка загального та парціальних показників невербальної креативності школярів / А. А. Дереча // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” : Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 25. – С. 301 – 307.
5. Дереча А. А. Розвиток вербальної креативності підлітків за допомогою тренінгової програми / А. А. Дереча // Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”]. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2012. – Вип. 11. – С. 22 – 29.
6. Дереча А. А. Особливості структурного профілю креативності дітей молодшого шкільного віку / А. А. Дереча // Психологічні науки: проблеми і здобутки – Додаток 2 до №2, – 2011 р. – Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології. Випуск 5». – С. 91–98.
7. Дереча А. А. Особливості інтелектуальної та творчої обдарованості в молодшому шкільному віці / А. А. Дереча// Психологічні науки: проблеми і здобутки – Додаток 1 до №1, Том ІУ. – 2012 р. – Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології. Випуск 6». – С. 94–102.
8. Дереча А. А. Ідентифікація обдарованості студентів як проблема сучасної вищої освіти / Я. З. Василькевич, А. А. Дереча // Вища освіта України – Додаток 4, том V (23), - 2010 р. – Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору” – С. 49 – 54. 
9. Дереча А.А. Идентификация одаренности подростков методом экспертных оценок / А.А. Дереча // Системогенез учебной и професисиональной деятельности: материалы VI международной научно-практической конференции, 19-20 ноября 2013 г., Г.Ярославль под. Ред. проф. Ю.П. Поваренкова. - Ярославль: Изд-во "Канцлер", 2013. - С.307-309.
10. Дереча А.А. Особливості структурного профілю креативності підлітків / А.А. Дереча  // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до Вип. 29, Том ІУ: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2013. - С. 104-109.