Виховна робота на кафедрі психології

   На основі національної системи виховання, нормативних документів освіти гуманітарно-виховна діяльність кафедри психології здійснюється у єдності з програмою виховання соціально-гуманітарного відділу та факультету педагогіки і психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічнийінститут імені Григорія Сковороди», де інтегруючою основою є принципи єдності національного і загальнолюдського гуманізму, демократизму, індивідуального підходу, єдності навчання і виховання, природовідповідності, науковості тощо. Проводяться як епізодичні заходи, так і  здійснюється системно-комплексний підхід (виховна система) до виховання майбутніх спеціалістів, головним показником ефективності якого є рівень вихованості, особистісної культури. На кафедрі організовано роботу кураторів академічних груп, які здійснюють цілеспрямовану роботу зі студентами факультету педагогіки і психології: проводяться кураторські години, куратори відвідують гуртожиток, де проживають студенти. Робота ведеться за такими напрямами:

  1. Культурно-просвітницька діяльність. Організація студентського дозвілля.
  2. Оздоровчо-спортивна робота.
  3. Правове виховання, забезпечення порядку в гуртожитках.
  4. Творчо-інформаційна, навчально-вихованя та профорієнтаційна робота.

   Відповідальна за виховну роботу на кафедрі психології: кандидат психологічних наук, доцент, заступник декана факультету педагогіки і психології з виховної роботи  Гуріна Зоя Володимирівна.