Посада: Доцент
Наукова ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук, доцент
Захист дисертацій: У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування української ментальності в учнів основної школи».
У 2006 р. присвоєно вчене звання доцента.
Наукова та педагогічна діяльність: З 1998 р. є науковим кореспондентом лабораторії психології навчання імені О. Синиці Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.
З 2003 по 2005 р. працювала на посаді доцента кафедри загальної та практичної психології.
З 2005 і по цю хвилину працюю на кафедрі психології.
Стажування: У 2003 р. перебувала на стажуванні в Інституті психології імені Г. С. Костюка АБН України, де захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування української ментальності в учнів основної школи».
Дисципліни, які викладає: Психологія, загальна психологія, вікова психологія, педагогічна психологія, етика та психологія сімейного життя.
Коло наукових інтересів: Особливості міжособистісних взаємин у колективі студентів-психологів.
Основні публікації:    

1. Спрямування професійного й екзистентаційного розвитку фахівця в процесі навчання у ВНЗ // Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред.. С.Д.Максименка. Т.ХІІІ.,ч.2,К.,2011.- С.50-58 (0,2 др.арк).
2. Осмислене пізнання дійсності в процесі професійної підготовки  майбутніх педагогів ВНЗ/ Психолігвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»].-Переяслав-Хмельницький:ПП «СКД»,2012.-Вип.9.- С.31-38(0,2 др.арк).
3. «Психологічна допомога особистості в різних умовах соціалізації», (Переяслав-Хмельницький 20-21 січня  2012 р.)
4. Особливості формування ментальності особистості підлітка/ Актуальні проблеми психології. Том Х. Випуск 3. –К.: Главник, 2008. –С.113-118
5. Особливості розвитку національної свідомості учнів /Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Том Х. Випуск 7. –К.: 2008. –С.95-103
6. Особливості розвитку національної свідомості учнів /Науково-теоретичний посібник: Підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності. Випуск . –К.: 2008. –С.14-19.
7. Формування української ментальності в період дорослішання /Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України. –К., 2008. –T.Х. –Випуск 3. –С. 74-81.
8. Осмислене пізнання дійсності в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів ВНЗ/ Психолінгвістика. Психологія мовознавство соціальні комунікації 2012\9 –С. 31-37
9. Спрямування професійного й екзистенційного розвитку фахівця в процесі навчання у ВНЗ /Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України. –К., 2008. –T.ХІІІ. –Випуск 2. –С. 50-58.