Посада: викладач
Наукова та педагогічна діяльність: 2008 року закінчив ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» отримавши ОКР магістр психології та кваліфікацію «психолог, викладач психологічних дисциплін у ВНЗ I-IV». В 2013 році вступив до аспірантури ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» за спеціальністю 19.00.07 Педагогічна та вікова психологія.
Дисципліни, які викладає: Загальна психологія, Вікова психологія, Педагогічна психологія, Етнопсихологія, Медична психологія, Основи дефектології.
Основні публікації:    
- Комп’ютерна залежніть як хвороба XXI століття Міжнародний науковий форум : соціологія, писхологія, педагогіка, менеджмент. - Вип. 10 : збірник наукових праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. - 280с.
- Теоретичні аспекти підтримки здорового психологічного клімату в системі «викладач-студент». Міжнародна наукова конференція м. Переяслав-Хмельницький.
- Теоретичний аналіз сенсожиттєвих орієнтацій студентської молоді схильної до невротичних розладів. Гуманітарний вісник №27 м. Переяслав-Хмельницький.
- Екзаменаційний стрес у студентської молоді. 
І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція м. Переяслав-Хмельницький.
Вплив комп’ютеризації на соціалізацію дітей та підлітків.
І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція м. Переяслав-Хмельницький.